Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Peony - Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là một loài thực vật có hoa thuộc chi thược được, là chi duy nhất trong họ mẫu đơn. Hoa mẫu đơn có nguồn gốc từ khu vực Châu Á, phía Nam Châu Âu và khu vực Tây bắc Châu Mỹ. Ranh giới giữa các loài là không rõ ràng và số loài hoa mẫu đơn nằm trong khoảng từ 25 đến 40 loài.