Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Freesia - Hoa lan Nam Phi

Hoa lan Nam Phi

Hoa lan Nam Phi được đặt theo tên của Friedrich Heinrich Theodor Freese (1795-1876), một bác sĩ người Đức từ Kiel; được đề nghị bởi bạn của ông, một nhà sưu tầm cây tên là Christian Friedrich Ecklon.