Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gorse - Hoa kim tước

Hoa kim tước

Hoa cây kim tước có một mùi hương dừa đặc biệt, được biết đến như một mùi hương rất nồng bởi số đông người, nhưng một số khác lại cảm thấy nó hơi nhạt.
The Wild Atlantic Way

The Wild Atlantic Way

Alkemia Perfumes

The Wild Atlantic Way

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ajonc

Ajonc

Fragrifert Parfumeur

Ajonc

Năm giới thiệu: 1900

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sex&Success Charm Double Effect

Sex&Success Charm Double Effect

CIEL Parfum

Sex&Success Charm Double Effect

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tristan

Tristan

Teone Reinthal Natural Perfume

Tristan

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Imachar

Imachar

Arran Aromatics

Imachar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Burberry Summer for Men 2013

Burberry Summer for Men 2013

Burberry

Burberry Summer for Men 2013

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vivacite(s) de Bach

Vivacite(s) de Bach

Les Fleurs De Bach

Vivacite(s) de Bach

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dune Esprit de Parfum

Dune Esprit de Parfum

Christian Dior

Dune Esprit de Parfum

Năm giới thiệu: 1994

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bealtaine

Bealtaine

Alkemia Perfumes

Bealtaine

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da