Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Honeysuckle - Hoa kim ngân

Hoa kim ngân

Một loại hương hoa ngọt giống với hoa nhài và có âm sắc của mật, gần giống với trái cây ngọt. Hoa Kim Ngân thuộc họ caprifoliaceae, bao gồm hơn 100 loài.