Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Barberry - Hoa hoàng liên gai

Hoa hoàng liên gai

Cây hoàng liên gai là một loại cây bụi rụng lá có nguồn gốc từ một phần của Châu Âu, Châu Phi và Châu Á và bây giờ đang trồng tự nhiên ở Nam Mỹ, quần đảo Anh và New Zealands.
Max Mara Silk Touch

Max Mara Silk Touch

Max Mara

Max Mara Silk Touch

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Malikah

Malikah

Arabesque Perfumes

Malikah

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Barberry

Sweet Barberry

Pokrovka Trading House

Sweet Barberry

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L'Air du Paradis

L'Air du Paradis

Nina Ricci

L'Air du Paradis

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Special Red Edition

Special Red Edition

M. Micallef

Special Red Edition

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fitnessence

Fitnessence

House of Matriarch

Fitnessence

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da