Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pitosporum - Hoa hải đồng (Pitosporum)

Hoa hải đồng (Pitosporum)

Hải đồng là một chi thực vật có hoa của hơn 200 loài thuộc họ hải đồng hay họ hắc châu, họ khuy áo. Chi này có nguồn gốc từ Gondwannan, phạm vi hiện tại của chúng có từ Châu Úc, Châu Đại Dương, hay phía Đông Á và một số vùng của Châu Phi. Citriobatus cũng nằm trong họ hải đồng, nhưng có lẽ đã bị tuyệt chủng. Loài này được gọi là hoa hải đồng, hay mơ hồ hơn, được gọi là “gỗ phô mai”