Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gerbera - Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là một loài cây cảnh thuộc họ hướng dương. Tên của hoa này được đặt theo tên của một nhà thực vật học và bác sĩ người Đức Traugott Gerber (1710-1743), người đã đi nhiều nơi ở Nga và là một người bạn của Carolus Linnaeus.
Sommertraum

Sommertraum

Dr. Grandel

Sommertraum

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lovers Bouquet

Lovers Bouquet

Love Passport

Lovers Bouquet

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Be...Joyful

Be...Joyful

Avon

Be...Joyful

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da