Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carissa - Hoa Carissa

Hoa Carissa

Giống với hoa nhài và hoa sơn chi, đây là một loại hương hoa trắng có mùi ngọt và âm hưởng trái cây
Carissa

Carissa

PK Perfumes

Carissa

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét