Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dandelion - Hoa bồ công anh

Hoa bồ công anh

Chi bồ công anh là một loài thực vật có hoa thuộc họ cúc. Loài thực vật này được tìm thấy như một loại cỏ dại trên khắp thế giới với đặc điểm đặc trưng là hoa màu vàng nhỏ, cánh mở ra vào ban ngày và đóng lại vào ban đêm.
Little White Dress

Little White Dress

Avon

Little White Dress

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Yêu đời, Dịu dàng

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fig Apricot

Fig Apricot

Fresh

Fig Apricot

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Elvie Summer Joy

Elvie Summer Joy

Oriflame

Elvie Summer Joy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fawn

Fawn

A Beautiful Life Brands

Fawn

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Scent Of Varaždin

The Scent Of Varaždin

Croatian Perfume House

The Scent Of Varaždin

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Virginia

Virginia

Strangers Parfumerie

Virginia

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Verdegris

Verdegris

Alkemia Perfumes

Verdegris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dandelion Wine

Dandelion Wine

For Or To

Dandelion Wine

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Juin

Juin

Esquisse Parfum

Juin

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tokyo Bloom

Tokyo Bloom

The Different Company

Tokyo Bloom

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dandelion

Dandelion

Demeter Fragrance

Dandelion

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tutti Matti per Colorno

Tutti Matti per Colorno

Hilde Soliani

Tutti Matti per Colorno

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dandelion Fig

Dandelion Fig

Shay & Blue London

Dandelion Fig

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

I am a Dandelion

I am a Dandelion

CB I Hate Perfume

I am a Dandelion

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Summer Dandelion

Summer Dandelion

Alkemia Perfumes

Summer Dandelion

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lilac Dandelion

Lilac Dandelion

Skeem

Lilac Dandelion

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay