Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aglaia - Hoa Aglaia

Hoa Aglaia

Aglaia hay được gọi là Aglia odorata- cây ngâu, là một loại cây thuộc họ Mahogany(Meliaceae). Còn được biết đến tên là “Cây nước hoa Trung Quốc”, loại cây này cho ra đời những bông hoa nhỏ với hương thơm ngọt ngào trong suốt cả năm. Chúng mọc chủ yếu ở Châu Á và là loài thực vật thích hợp trồng trong nhà.
Pear & Olive

Pear & Olive

Slumberhouse

Pear & Olive

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

New York City

New York City

Santi Burgas

New York City

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aube

Aube

Drift Parfum de Terre

Aube

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sacred Frankincense 5

Sacred Frankincense 5

JoAnne Bassett

Sacred Frankincense 5

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Balmain H&M

Balmain H&M

Pierre Balmain

Balmain H&M

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Reve Fou

Reve Fou

NANA.M

Reve Fou

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Diva Charisma 娇之真我

Diva Charisma 娇之真我

Boitown 冰希黎

Diva Charisma 娇之真我

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Strange Magic

Strange Magic

Anya's Garden

Strange Magic

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ambre alchemé

ambre alchemé

Tambela Natural Perfumes

ambre alchemé

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Magnolia

Magnolia

Tambela Natural Perfumes

Magnolia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bonsai

Bonsai

House of Matriarch

Bonsai

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Trillium

Trillium

House of Matriarch

Trillium

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Osmanthus Oolong

Osmanthus Oolong

Providence Perfume Co.

Osmanthus Oolong

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Quinacridone Violet

Quinacridone Violet

DSH Perfumes

Quinacridone Violet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Light

Light

Anya`s Garden

Light

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Anji Bamboo Mist

Anji Bamboo Mist

Nadia Z

Anji Bamboo Mist

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Summer Yuzu

Summer Yuzu

Providence Perfume Co.

Summer Yuzu

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da