Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carrot Seeds - Hạt cà rốt

Hạt cà rốt

Một loại hương rễ giống với hoa diên vĩ với âm hưởng của hương đất, khoai/củ cải sống và gỗ. Chúng được dùng để tạo hương đất cho những hỗn hợp nước hoa thoáng khí.