Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Black Spruce - Gỗ vân sam đen

Gỗ vân sam đen

Vân sam đen là loại cây hạt trần có mùi hắc, giống gỗ linh sam trong các loại nước hoa tự nhiên. Vân sam đen là một loài của cây vân sam, được trồng tại Bắc Mỹ và Siberja(Tajga). Đây là loại cây nhỏ với nhiều quả hình nón có màu tím sẫm.
Sacred Frankincense 6

Sacred Frankincense 6

JoAnne Bassett

Sacred Frankincense 6

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Raincoast

Raincoast

Suzy Larsen Perfumes

Raincoast

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Reve Piquant

Reve Piquant

NANA.M

Reve Piquant

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Particules Imprevisibles

Particules Imprevisibles

Les EAUX Primordiales

Particules Imprevisibles

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Barcelona

Barcelona

Teone Reinthal Natural Perfume

Barcelona

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sacred 786 Elixir

Sacred 786 Elixir

JoAnne Bassett

Sacred 786 Elixir

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mociun #2

Mociun #2

MCMC Fragrances

Mociun #2

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tallemaja

Tallemaja

Teone Reinthal Natural Perfume

Tallemaja

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miscegenation

Miscegenation

Ikiryō

Miscegenation

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Othello

Othello

Ikiryō

Othello

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Black Spruce

Black Spruce

Teone Reinthal Natural Perfume

Black Spruce

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Water – Nipiiy

Water – Nipiiy

Invocation

Water – Nipiiy

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mad Mission

Mad Mission

Soivohle

Mad Mission

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Colorado

Colorado

American Perfumer

Colorado

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Petit Trianon

Petit Trianon

JoAnne Bassett

Petit Trianon

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Napoleon

Napoleon

JoAnne Bassett

Napoleon

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Uplands

Uplands

Bonny Doon Farm

Uplands

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Soul

Soul

Teone Reinthal Natural Perfume

Soul

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay