Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Agarwood (Oud) - Gỗ trầm hương

Gỗ trầm hương

Gỗ trầm hương là chất tiết ra để chống lại các loại bệnh của các loại cây thuộc họ Aquilaria. Loại gỗ này có một mùi hương đậm đà, gỗ mốc pha hương quả hạch và chúng rất có giá ở vùng Trung Đông. Trong các loại nước hoa trên thị trường, hương gỗ trầm hương đều là hương nhân tạo.