Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Teak Wood - Gỗ Tếch

Gỗ Tếch

Một loại hương kỳ ảo đang dần trở nên phổ biến trong giới nước hoa với mùi hương bóng bẩy và nhẹ nhàng.