Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Paperbark - Gỗ chi tràm

Gỗ chi tràm

Chi tràm còn có tên là Melaleuca, là một loại cây bản xứ của châu Úc. Đây là một loại cây xanh quanh năm với hoa mọc theo cụm dày dặc dọc theo thân. Cây thuộc học sim và có mùi hương tươi mát và và lá của chúng cũng tỏa hương rất thơm.
Diamondra

Diamondra

Jardin de France

Diamondra

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Big Sur

Big Sur

Alkemia Perfumes

Big Sur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Passerelle

Passerelle

Tommi Sooni

Passerelle

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mizuchi

Mizuchi

Blackbird

Mizuchi

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pluie d'Ete

Pluie d'Ete

Tan Giudicelli

Pluie d'Ete

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da