788f11241289d3d60e0f610a461170d4 Hương nước hoa Palisander Rosewood - Gỗ cẩm lai Palisander
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Palisander Rosewood - Gỗ cẩm lai Palisander

Gỗ cẩm lai Palisander

Đây là một loại hương chiết xuất từ cây có tên khoa học là Dalbergia Baroni, một hương gỗ phổ biến có mùi mềm mại hơn so với các loại gỗ khác