Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Clay - Đất sét

Đất sét

Đây là loại hương được tái tạo tạo ra cảm giác của gạch đất sét và mang mùi hương bùn của đất. Loại hương này thường là sản phẩm của hỗn hợp các mùi hương của nước hoa hơn là được tổng hợp nhân tạo. Đất sét là một vật liệu tự nhiên.
Memoirs Of A Trespasser

Memoirs Of A Trespasser

Imaginary Authors

Memoirs Of A Trespasser

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tao nhã, Bí ẩn, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Odeur 53

Odeur 53

Comme des Garcons

Odeur 53

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Falls

Falls

Regime des Fleurs

Falls

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chiromancy

Chiromancy

Sixteen92

Chiromancy

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ozymandias

Ozymandias

Artemisia Natural Perfume

Ozymandias

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Scent of Old Vilnius

Scent of Old Vilnius

Aromata Mirabilia

Scent of Old Vilnius

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Maitre Céramiste

Maitre Céramiste

Extrait D'Atelier

Maitre Céramiste

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

G.I. Joe Cologne

G.I. Joe Cologne

EastWest Bottlers

G.I. Joe Cologne

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paleo Hunters

Paleo Hunters

Odoratika

Paleo Hunters

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

During the Rain

During the Rain

Solstice Scents

During the Rain

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Earth (Земля)

Earth (Земля)

Acidica Perfumes

Earth (Земля)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Saint Louis Cemetery #1

Saint Louis Cemetery #1

Alkemia Perfumes

Saint Louis Cemetery #1

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pure Grace Desert Summer

Pure Grace Desert Summer

Philosophy

Pure Grace Desert Summer

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Shinrin-Yoku

Shinrin-Yoku

Alkemia Perfumes

Shinrin-Yoku

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bing Ma Yong

Bing Ma Yong

Auphorie

Bing Ma Yong

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Awakening Desert

Awakening Desert

Alkemia Perfumes

Awakening Desert

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau D'Italie

Eau D'Italie

Eau D`Italie

Eau D'Italie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Salamanca

Salamanca

Olympic Orchids Artisan Perfumes

Salamanca

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Transformation No. 03

Transformation No. 03

Tokyo Milk Parfumarie Curiosite

Transformation No. 03

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Desiderata

Desiderata

Alkemia Perfumes

Desiderata

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Granny’s Garden

Granny’s Garden

Anna Zworykina Perfumes

Granny’s Garden

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da