Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Balsamic Vinegar - Dấm Balsamic

Dấm Balsamic

Dấm Balsamic là một loại dấm có bắt nguồn từ Ý và ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Loại dấm balsamic truyền thống được làm ra bằng phương pháp thăng nước ép nho Trebbiano trắng đã qua sơ chế, và được dùng làm gia vị. Chúng được sản xuất ở Modena và Reggio Emilia từ thời Trung Cổ, và được ghi chép trong sử sách từ nằm 1046.
Essenza del Tempo

Essenza del Tempo

Trussardi

Essenza del Tempo

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Purple Diamond

Purple Diamond

Eroma Perfumes

Purple Diamond

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jumeirah

Jumeirah

Al Battash Concepts

Jumeirah

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Etoile

Etoile

Al Battash Concepts

Etoile

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sheikha

Sheikha

Al Battash Concepts

Sheikha

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Love In Dubai Oudh

Love In Dubai Oudh

Al Battash Concepts

Love In Dubai Oudh

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau De Plage

Eau De Plage

Acorelle

Eau De Plage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Faryal

Faryal

Swiss Arabian

Faryal

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ava Fleur

Ava Fleur

Parfums 06130

Ava Fleur

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fille d`Eve

Fille d`Eve

Nina Ricci

Fille d`Eve

Năm giới thiệu: 1956

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Muana

Muana

Phebo

Muana

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Australian Gold

Australian Gold

Pure Gold Perfumes

Australian Gold

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Nebras Attar

Nebras Attar

Asgharali

Nebras Attar

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Frisson d'Amour

Frisson d'Amour

Attirance

Frisson d'Amour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: