Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kir Royal - Cocktail Kir Royal

Cocktail Kir Royal

Kir Royal là một loại cocktail của Pháp và là một biến thể của loại cocktail Kir. Trong đó bao gồm loại rượu crème de cassis và dùng rượu sâm-panh đổ lên trên thay vì dùng rượu trắng như trong ly cocktail Kir gốc. Loại đồ uống khai vị này thường được dùng trong các loại ly mỏng chuyên dùng để uống rượu sâm-panh
GGLovely

GGLovely

George Gina & Lucy

GGLovely

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Thar in Pink Code Deco

Thar in Pink Code Deco

Code Deco

Thar in Pink Code Deco

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Don't Tell Jasmine

Don't Tell Jasmine

Vilhelm Parfumerie

Don't Tell Jasmine

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Divina Eau de Parfum

Divina Eau de Parfum

La Perla

Divina Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay