Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cosmopolitan cocktail - Cocktail Cosmopolitan

Cocktail Cosmopolitan

Theo nguồn thông tin từ hiệp hội Bartender quốc tế thì công thức căn bản của Cosmopolitan cocktail được làm dựa trên rượu vodka có hương chanh.
New York

New York

Pussy Deluxe

New York

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prime League Women

Prime League Women

s.Oliver

Prime League Women

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da