Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Chimonanthus or Wintersweet - Chimonanthus or Wintersweet

Chimonanthus or Wintersweet

Cây Lạp Mai là một chi trong những loài cây ra hoa của họ Calycanthaceae, loài đặc hữu của Trung Quốc. Nó cũng được trồng ở Iran, và được gọi là "hoa tuyết" và nhập khẩu từ Trung Quốc.
Voluptuous Seduction

Voluptuous Seduction

State of Mind

Voluptuous Seduction

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lale

Lale

Ys-Uzac

Lale

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Passerelle

Passerelle

Tommi Sooni

Passerelle

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Violet

Black Violet

Alyson Oldoini

Black Violet

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da