Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Melilotus - Chi nhãn hương

Chi nhãn hương

Chi nhãn hương - Melilotus hay còn được gọi là Meliot hay cây cỏ thơm, và Kumoniga (từ Cumans) là một chi thuộc họ đậu. Những thành viên thuộc chi này được biết đến phổ biến là một loại cỏ có ở đồng cỏ hay cỏ dại của đất canh tác. Chúng có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Á, hiện nay có thể thấy được chi này trên toàn thế giới.
№ 1

№ 1

SWITCH Perfumes

№ 1

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Tango

Tango

Masque

Tango

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Kabul Aoud

Kabul Aoud

Montale

Kabul Aoud

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét