Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Spruce - Cây vân sam

Cây vân sam

Một loại hương gỗ với âm hưởng của cây lá kim của cây có tên khoa học là Picea Abies, rất hữu dụng trong các loại nước hoa tự nhiên.