Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Siberian Pine - Cây thông Siberia

Cây thông Siberia

Đây là một loại hương chiết xuất từ lá kim của cây thông, một loại hương gỗ pha mùi nhựa cây. Mùi hương này được làm nổi bật trong chai nước hoa Fille en Aiguilles (S.Lutens)