Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Melilot or Sweet Clover - Cây nhãn hương

Cây nhãn hương

Loại cây đậu này được đặt tên là nhãn hương vì mùi hương ngọt ngào của nó, lí do là có sự hiện diện của chất coumarin trong các mô của nó.
Sova

Sova

Slumberhouse

Sova

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ex Voto

Ex Voto

WienerBlut

Ex Voto

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Butterfly

Butterfly

Euphorium Brooklyn

Butterfly

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Shadow Gardens Темные Аллеи

Shadow Gardens Темные Аллеи

Ladanika

Shadow Gardens Темные Аллеи

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mountain Vanilla

Mountain Vanilla

Solstice Scents

Mountain Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cotton & Clover

Cotton & Clover

Poesie

Cotton & Clover

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Soulle Ambar

Soulle Ambar

Floris

Soulle Ambar

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Midnight

Midnight

House of Matriarch

Midnight

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay