Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Carob tree - Cây me

Cây me

Một loại hương ngọt giống chà là với phần nào đó giống với bột cacao
Bois Naufrage

Bois Naufrage

Pierre Guillaume

Bois Naufrage

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da