Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Manuka - Cây Manuka

Cây Manuka

Cây manuka có họ hàng với cây trà và t6en khoa học của chúng là Leptospermum scoparium. Đây là một loài cây ra hoa thuộc họ cây sim, đây là loài cây bản xứ của vùng New Zealand và Đông Nam Úc.
Royal Indian Agarwood Oil

Royal Indian Agarwood Oil

Majid Muzaffar Iterji

Royal Indian Agarwood Oil

Năm giới thiệu: 1983

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pastoral

Pastoral

Kamila Aubre Botanical Perfume

Pastoral

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Sancta

Aqua Sancta

Eglė Jonaitytė Botanical Perfumes

Aqua Sancta

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Matau

Matau

Robbie VanGogh

Matau

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Blue Nehru Extrait de Parfum

Blue Nehru Extrait de Parfum

Robbie VanGogh

Blue Nehru Extrait de Parfum

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Moko Maori

Moko Maori

Gri Gri Parfums

Moko Maori

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da