Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Eucalyptus - Cây khuynh diệp

Cây khuynh diệp

Một loại hương làm gợi nhớ đến lá khuynh diệp và long não với âm hương xanh tự nhiên. Loại hương này rất khó để phân lượng hợp lý trong nước hoa vì mùi hương của chúng rất mạnh. Những cây và bụi thuộc họ cây sim này mọc hầu hết ở vùng Tháo Bình Dương đầy nắng. Hầu hết các chủng loại của khuynh diệp là đến từ Úc, New Zealand, và Tasmania.