Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Larch - Cây đường tùng

Cây đường tùng

Một loại hương gỗ của cây hạt trần mọc trong các đất nước có không khí lạnh ở Bắc Bán Cầu và rất hiếm gặp. Cây đường tùng cây cho ra quả ốc nón với các mô mạch, độ cao từ 20 đến 45m. Đây là cây bản địa của các vùng không khí lạnh và có từ 10 đến 15 chủng loại của loài cây này. Gỗ đường tùng nhờ vào độ bền, độ vừng chắc và chống thấm nước nên rất có giá. Cây được dùng để đóng thuyền, làm thuốc chữa bệnh thảo mộc, và nguồn cung cấp củi lửa tốt.
Glicosidi Cardiaci

Glicosidi Cardiaci

Decotto Di Neve

Glicosidi Cardiaci

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vecchia Aiuola

Vecchia Aiuola

Decotto Di Neve

Vecchia Aiuola

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fiore Di Felce

Fiore Di Felce

Decotto Di Neve

Fiore Di Felce

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Serene

Serene

Oriflame

Serene

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Future`s Past

Future`s Past

House of Matriarch

Future`s Past

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amber Teutonic

Amber Teutonic

D.S. & Durga

Amber Teutonic

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Cassis de la Forêt

Cassis de la Forêt

Alkemia Perfumes

Cassis de la Forêt

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

125 Years Your Companion For Life

125 Years Your Companion For Life

Victorinox Swiss Army

125 Years Your Companion For Life

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vivacite(s) de Bach

Vivacite(s) de Bach

Les Fleurs De Bach

Vivacite(s) de Bach

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bitter Rose, Broken Spear

Bitter Rose, Broken Spear

D.S. & Durga

Bitter Rose, Broken Spear

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Svetlana

Svetlana

Jardin de France

Svetlana

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fleur de Figuier

Fleur de Figuier

Chabaud Maison de Parfum

Fleur de Figuier

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay