Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aspen - Cây Dương Lá Rung

Cây Dương Lá Rung

Cây dương là tên gọi chung của một loài cây có tên khoa học là Populus.
Bergamot Bleu

Bergamot Bleu

Note Fragrances

Bergamot Bleu

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aspens Solid Perfume

Aspens Solid Perfume

Drift Parfum de Terre

Aspens Solid Perfume

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Granny’s Garden

Granny’s Garden

Anna Zworykina Perfumes

Granny’s Garden

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da