Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Buddleia - Cây bọ chó

Cây bọ chó

Bọ Chó là một chi thực vật gồm 100 loài cây ra hoa mọc ở khu vực châu Á, Phi, và Mỹ. Chi bọ chó hiện nay được xếp vào họ Scrophulariaceae, tuy trước đây chúng chỉ được xếp vào hai họ là Loganiaceae hoặc Buddlejaceae.
Today

Today

Avon

Today

Năm giới thiệu: 2004 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tính tế, Sang trọng, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nuage № 6

Nuage № 6

CIEL Parfum

Nuage № 6

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Helioflora

Helioflora

Pierre Guillaume Paris

Helioflora

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miss Aura

Miss Aura

Swarovski

Miss Aura

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Harmony

Harmony

Oriflame

Harmony

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da