Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Caoutchouc - Cao Su

Cao Su

Cao su là một hợp chất bao gồm nhựa pô-ly-me của tổ hợp isoprene hữu cơ, với ít tạp chất của các tổ hợp khác có nước khác. HIện nay,cao su nguyên chất được thu hoạch dưới dạng nhựa cây. Nhựa cây cao su có bề ngoài khá dính với màu trắng sữa, chúng được thu hoạch bằng cách cắt một đường trên thân cây và thu lấy nhựa chảy ra từ đó.
The Mechanic

The Mechanic

St Giles

The Mechanic

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Thirty-three

Thirty-three

Ex Idolo

Thirty-three

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Le Snob

Le Snob

Les Parfums de Rosine

Le Snob

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay