a49e92bb0c659c7d85799372d707966b Hương nước hoa Coffee - Cà phê
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Coffee - Cà phê

Cà phê

Quả cà phê được thu hoạch từ cây cà phê, đây là một loại cây họ bụi thuộc chi Coffea. Trong sản xuất nước hoa, mùi hương cà phê có phần nồng và có mùi rang giống với mùi hương của ca-cao của cây Hoắc Hương trong chai nước hoa Borneo 1834 (Lutens). Cà phê được sử dụng trong A*men của Mugler, L’Or của Torrente.