Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Biscuit - Bánh quy

Bánh quy

Bánh quy là một thuật ngữ được sử dụng chỉ các món nướng thường được làm từ bột. Thuật ngữ này được áp dụng cho hai sản phẩm riêng biệt ở Bắc Mỹ và Cộng đồng các quốc gia và châu Âu.
Rhubarb & Custard

Rhubarb & Custard

4160 Tuesdays

Rhubarb & Custard

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Ladanika

Russkiy Gostinets (Russian Gift) Русский Гостинец

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Ladanika

Mothers-Daughters Дочки-Матери

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

City Sexy Sweet Cats

City Sexy Sweet Cats

City

City Sexy Sweet Cats

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Arty Positano / Vanille Fleur d'Oranger

Arty Positano / Vanille Fleur d'Oranger

La Maison de la Vanille

Arty Positano / Vanille Fleur d'Oranger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Belle Rencontre / Rose Vanille

Belle Rencontre / Rose Vanille

La Maison de la Vanille

Belle Rencontre / Rose Vanille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chine Singuliere / Vanille Jasmin

Chine Singuliere / Vanille Jasmin

La Maison de la Vanille

Chine Singuliere / Vanille Jasmin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Love Me More

Love Me More

Votre Parfum

Love Me More

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lignum Vitae

Lignum Vitae

BeauFort London

Lignum Vitae

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lait de Biscuit

Lait de Biscuit

Chabaud Maison de Parfum

Lait de Biscuit

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pucker Up

Pucker Up

Haught Parfums

Pucker Up

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Warm Ginger

Warm Ginger

Victoria`s Secret

Warm Ginger

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 4

No. 4 "Nappa Noir" Raphael Young

Six Scents

No. 4 "Nappa Noir" Raphael Young

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay