Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Bread - Bánh Mì

Bánh Mì

Mùi hương bánh mình mới ra lò là mùi hương được cho rằng là mùi hương được yêu thích nhất trên thế giới (Đứng thứ 2 là vani). Theo một nghiên cứu mới gần đây, mùi hương của bánh mì cũng có thể khiến cho bạn cư xử tốt hơn. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, mùi hương bánh mì tươi không những rất dễ chịu mà còn kích thích con người có các hành động, cử chỉ và thái độ tốt hơn theo một khía cạnh khách quan.
Clique by Roblé

Clique by Roblé

Roblé

Clique by Roblé

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Panettone

Panettone

Fleurage

Panettone

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Basic Bitch

Basic Bitch

Xyrena

Basic Bitch

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Tartan

Tartan

Sarah Baker Perfumes

Tartan

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lazy

Lazy

Anastasia Denisenkova

Lazy

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Woodland Birthday

Woodland Birthday

Latherati

Woodland Birthday

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miracle of Roses

Miracle of Roses

Miguel Matos

Miracle of Roses

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Swinging Skirt

Swinging Skirt

Foamous

Swinging Skirt

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fusion Sacrée Clair

Fusion Sacrée Clair

Majda Bekkali

Fusion Sacrée Clair

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cinemaniac

Cinemaniac

Xyrena

Cinemaniac

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Craving

Craving

Phuong Dang

Craving

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Up The Apples & Pears

Up The Apples & Pears

4160 Tuesdays

Up The Apples & Pears

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

South

South

Mendittorosa

South

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

32 Venenum

32 Venenum

L`Artisan Parfumeur

32 Venenum

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Stelle di Festa

Stelle di Festa

Hilde Soliani

Stelle di Festa

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Stelle di Brovido

Stelle di Brovido

Hilde Soliani

Stelle di Brovido

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Oak Perfume Oil

Oak Perfume Oil

Kelly & Jones

Oak Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da