Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Brown Scotch Tape - Băng dính

Băng dính

Một loại hương huyền ảo có mùi của keo và nhựa dùng trong các hỗn hợp nước hoa tân thời như Comme des Garcons.
Comme des Garcons 2011

Comme des Garcons 2011

Comme des Garcons

Comme des Garcons 2011

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Zafaran Obscur

Zafaran Obscur

109 Parfums

Zafaran Obscur

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da