Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Zarkoperfume

Hãng nước hoa Zarkoperfume

Quốc gia: Denmark

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Zarkoperfume có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Zarkoperfume có 1 chai nước hoa nữ, 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Zarkoperfume được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Zarko Ahlmann Pavlov

Zarkoperfume là hãng nước hoa Đan Mạch. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Zarkoperfume được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
Purple Molecule 070 · 07

Purple Molecule 070 · 07

Purple Molecule 070 · 07

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2018
Cloud Collection No.2

Cloud Collection No.2

Cloud Collection No.2

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Stratus

Stratus

Stratus

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2016
Ménage à Trois

Ménage à Trois

Ménage à Trois

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Oud-Couture

Oud-Couture

Oud-Couture

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Supercharged Molécule

Supercharged Molécule

Supercharged Molécule

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Buddha-Wood

Buddha-Wood

Buddha-Wood

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
MOLéCULE No. 8

MOLéCULE No. 8

MOLéCULE No. 8

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
PINK MOLéCULE 090.09

PINK MOLéCULE 090.09

PINK MOLéCULE 090.09

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
MOLéCULE 234.38

MOLéCULE 234.38

MOLéCULE 234.38

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

INCEPTION

INCEPTION

INCEPTION

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

OUD’ISH

OUD’ISH

OUD’ISH

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

e´L

e´L

e´L

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
BUDDHA-WOOD

BUDDHA-WOOD

BUDDHA-WOOD

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da