Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Yllozure

Hãng nước hoa Yllozure

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Yllozure có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Yllozure có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2008

Yllozure là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Yllozure được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2008
Yllozuria

Yllozuria

Yllozuria

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Yllozureole

Yllozureole

Yllozureole

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Yllozure

Yllozure

Yllozure

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da