Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Yachtsman

Hãng nước hoa Yachtsman

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Yachtsman có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Yachtsman có 1 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Nước hoa Yachtsman được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như John Verde

Yachtsman là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Yachtsman được phân loại vào nhóm Nước hoa

Chưa xác định năm ra mắt
Cabo

Cabo

Cabo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Home Port

Home Port

Home Port

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Zanzibar

Zanzibar

Zanzibar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tobago

Tobago

Tobago

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét