Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Winx Fairy Couture

Hãng nước hoa Winx Fairy Couture

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Toys

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Winx Fairy Couture có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Winx Fairy Couture có 3 chai nước hoa nữ

Winx Fairy Couture là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Winx Fairy Couture được phân loại vào nhóm Đồ chơi

Chưa xác định năm ra mắt
Flora

Flora

Flora

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Stella

Stella

Stella

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bloom

Bloom

Bloom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay