Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Washington Tremlett

Hãng nước hoa Washington Tremlett

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Washington Tremlett có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Washington Tremlett có 4 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1805 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Washington Tremlett được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Luca Maffei

Washington Tremlett là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Washington Tremlett được phân loại vào nhóm Thời trang

2016
The Gentleman`s Vetiver

The Gentleman`s Vetiver

The Gentleman`s Vetiver

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Frankincense and Orange

Frankincense and Orange

Frankincense and Orange

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Notting Hill Carnival

Notting Hill Carnival

Notting Hill Carnival

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hampstead Water

Hampstead Water

Hampstead Water

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2009
Clove Absolute

Clove Absolute

Clove Absolute

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chelsea Garden

Chelsea Garden

Chelsea Garden

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2008
Iris Absolute

Iris Absolute

Iris Absolute

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

MPH (Miles Per Hour)

MPH (Miles Per Hour)

MPH (Miles Per Hour)

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Neroli Absolute

Neroli Absolute

Neroli Absolute

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1805
Royal Heroes 1805

Royal Heroes 1805

Royal Heroes 1805

Năm giới thiệu: 1805

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Black Tie

Black Tie

Black Tie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

My Fair Lady

My Fair Lady

My Fair Lady

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da