Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Wally

Hãng nước hoa Wally

Quốc gia: Ý

Lĩnh vực kinh doanh chính: Mỹ phẩm

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Wally có tổng cộng 17 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Wally có 17 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Wally là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Wally được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

Chưa xác định năm ra mắt
Eau de Cologne Lavanda

Eau de Cologne Lavanda

Eau de Cologne Lavanda

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Rosa d´Italia

Eau de Cologne Rosa d´Italia

Eau de Cologne Rosa d´Italia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Pelle di Spagna

Eau de Cologne Pelle di Spagna

Eau de Cologne Pelle di Spagna

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Classica

Eau de Cologne Classica

Eau de Cologne Classica

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Cuoio di Russia

Eau de Cologne Cuoio di Russia

Eau de Cologne Cuoio di Russia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Fougère

Eau de Cologne Fougère

Eau de Cologne Fougère

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vero Toscano Bianco Eau de Parfum

Vero Toscano Bianco Eau de Parfum

Vero Toscano Bianco Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vero Toscano Nero Eau de Parfum

Vero Toscano Nero Eau de Parfum

Vero Toscano Nero Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Pape Satàn

Pape Satàn

Pape Satàn

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Incenso Nobile

Incenso Nobile

Incenso Nobile

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Oud Absolu

Oud Absolu

Oud Absolu

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prima Neve

Prima Neve

Prima Neve

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Meriggi

Meriggi

Meriggi

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Memorabilia

Memorabilia

Memorabilia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Brezza Marina

Brezza Marina

Brezza Marina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Maremme

Le Maremme

Le Maremme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fiorile

Fiorile

Fiorile

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da