Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Valeur Absolue

Hãng nước hoa Valeur Absolue

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Valeur Absolue Group

Nước hoa Valeur Absolue có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Valeur Absolue có 6 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Valeur Absolue được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Pierre Negrin, Catherine Selig

Valeur Absolue là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Valeur Absolue được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Valeur Absolue Group

2017
Rogue Passion

Rogue Passion

Rogue Passion

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Confiance

Confiance

Confiance

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vitalité

Vitalité

Vitalité

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2014
Serenitude

Serenitude

Serenitude

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Harmonie

Harmonie

Harmonie

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Joie-Eclat

Joie-Eclat

Joie-Eclat

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sensualite

Sensualite

Sensualite

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay