Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Valeria Mazza

Hãng nước hoa Valeria Mazza

Quốc gia: Argentina

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Valeria Mazza có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Valeria Mazza có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2010. Nước hoa Valeria Mazza được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Josue Quesada

Valeria Mazza là hãng nước hoa Argentina. Ngành nghề kinh doanh của Valeria Mazza được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2010
Amor Infinito

Amor Infinito

Amor Infinito

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2001
Cyberst@r

Cyberst@r

Cyberst@r

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Valeria

Valeria

Valeria

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay