Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Tristano Onofri

Hãng nước hoa Tristano Onofri

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Tristano Onofri có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Tristano Onofri có 5 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1989 và gần đây nhất là vào năm 2007. Nước hoa Tristano Onofri được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel, Marc vom Ende

Tristano Onofri là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Tristano Onofri được phân loại vào nhóm Thời trang

2007
Sempre Solo Tu

Sempre Solo Tu

Sempre Solo Tu

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
Donna von Tristano Onofri

Donna von Tristano Onofri

Donna von Tristano Onofri

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Totally You Woman

Totally You Woman

Totally You Woman

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Totally You Man

Totally You Man

Totally You Man

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

To Woman

To Woman

To Woman

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

To Man

To Man

To Man

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1991
Solo Tu

Solo Tu

Solo Tu

Năm giới thiệu: 1991

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1990
Tristano Onofri Femme

Tristano Onofri Femme

Tristano Onofri Femme

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Tristano Onofri Homme

Tristano Onofri Homme

Tristano Onofri Homme

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eros Homme

Eros Homme

Eros Homme

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1989
Tristano

Tristano

Tristano

Năm giới thiệu: 1989

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Return

Return

Return

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét