Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Tonino Lamborghini

Hãng nước hoa Tonino Lamborghini

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cars

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Nước hoa Tonino Lamborghini có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Tonino Lamborghini có 13 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1979 và gần đây nhất là vào năm 2013. Nước hoa Tonino Lamborghini được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Anne Flipo, Beatrice Piquet, Vincent Schaller, Alienor Massenet, Guillaume Flavigny, Jean-Charles Niel

Tonino Lamborghini là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Tonino Lamborghini được phân loại vào nhóm Xe hơi. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty

2018
Invincibile

Invincibile

Invincibile

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2013
Classico

Classico

Classico

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2012
Sportivo

Sportivo

Sportivo

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Azione

Azione

Azione

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prestigio

Prestigio

Prestigio

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Intenso

Intenso

Intenso

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Esplosivo

Esplosivo

Esplosivo

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Mitico

Mitico

Mitico

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Feroce

Feroce

Feroce

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Forza

Forza

Forza

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Overall

Overall

Overall

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Overall pour Homme

Overall pour Homme

Overall pour Homme

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
Titanium

Titanium

Titanium

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Lamborghini Pour Femme

Lamborghini Pour Femme

Lamborghini Pour Femme

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1999
Lamborghini Pour Homme

Lamborghini Pour Homme

Lamborghini Pour Homme

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1979
Lamborghini Convertible

Lamborghini Convertible

Lamborghini Convertible

Năm giới thiệu: 1979

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét