Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Toni Gard

Hãng nước hoa Toni Gard

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Toni Gard có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Toni Gard có 3 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2002 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Toni Gard được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Sidonie Lancesseur

Toni Gard là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Toni Gard được phân loại vào nhóm Thời trang

2018
GRL PWR

GRL PWR

GRL PWR

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
A Better Man

A Better Man

A Better Man

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Seaside Women Eau Fraiche

Seaside Women Eau Fraiche

Seaside Women Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Toni

Toni

Toni

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Sea Side

Sea Side

Sea Side

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

SeaSide Woman

SeaSide Woman

SeaSide Woman

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Mint Man

Mint Man

Mint Man

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

My Honey

My Honey

My Honey

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Mint

Mint

Mint

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Toni Gard Woman

Toni Gard Woman

Toni Gard Woman

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Toni Gard Man

Toni Gard Man

Toni Gard Man

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Toni Gard

Toni Gard

Toni Gard

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét