Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Trend by House of Sillage

Hãng nước hoa The Trend by House of Sillage

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh chính: Nước hoa

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: House of Sillage

Nước hoa The Trend by House of Sillage có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Trend by House of Sillage có 10 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016

The Trend by House of Sillage là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của The Trend by House of Sillage được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của House of Sillage

2016
No. 1 Polka Dot Dance

No. 1 Polka Dot Dance

No. 1 Polka Dot Dance

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 2 Hot in Camo

No. 2 Hot in Camo

No. 2 Hot in Camo

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No. 3 Beauty & Grace

No. 3 Beauty & Grace

No. 3 Beauty & Grace

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 4 United We Stand

No. 4 United We Stand

No. 4 United We Stand

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

No. 5 Tropical Jungle

No. 5 Tropical Jungle

No. 5 Tropical Jungle

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 6 Bow Deep

No. 6 Bow Deep

No. 6 Bow Deep

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 7 Destiny

No. 7 Destiny

No. 7 Destiny

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No. 8 Retro Pop

No. 8 Retro Pop

No. 8 Retro Pop

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No. 9 City Dreams

No. 9 City Dreams

No. 9 City Dreams

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No. 10 Lace Up

No. 10 Lace Up

No. 10 Lace Up

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da