Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Smurfs

Hãng nước hoa The Smurfs

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Film Production

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: First American Brands

Nước hoa The Smurfs có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Smurfs có 2 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013

The Smurfs là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của The Smurfs được phân loại vào nhóm Sản xuất phim. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của First American Brands

2013
Papa

Papa

Papa

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Clumsy

Clumsy

Clumsy

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vanity

Vanity

Vanity

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Smurfette

Smurfette

Smurfette

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Smurfette Blue Magic

Smurfette Blue Magic

Smurfette Blue Magic

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay