Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Rising Phoenix Perfumery

Hãng nước hoa The Rising Phoenix Perfumery

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa The Rising Phoenix Perfumery có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Rising Phoenix Perfumery có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa The Rising Phoenix Perfumery được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như JK DeLapp

The Rising Phoenix Perfumery là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của The Rising Phoenix Perfumery được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2015
City Oud

City Oud

City Oud

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Musk Rose

Musk Rose

Musk Rose

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Green Velvet

Green Velvet

Green Velvet

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

More Beauty Than Beast

More Beauty Than Beast

More Beauty Than Beast

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Phoenix Fougere

Phoenix Fougere

Phoenix Fougere

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poisoned Fig

Poisoned Fig

Poisoned Fig

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Preda

Preda

Preda

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay